O mnie

sieciowiec, publicysta,trochę programista

Od kilkunastu lat zajmuję się szeroko pojętą teleinformatyką, począwszy od składania komputerów, budową, rozbudową i konserwacją multimedialnych sieci kablowych, sieci internetowych, sieci komórkowych, środowiska serwerowego, a obecnie rozwijam się w dziedzinie pisania i utrzymywania oprogramowania.

Posiadam szeroką wiedzę techniczną, zarówno z dziedziny łączności, informatyki oraz elektrotechniki, ponadto dobrze czuję się w pracy zarówno z atechnicznym klientem, jak i z osobami typowo technicznymi.

Moje wieloletnie doświadczenie w pracy na różnych, często interdyscyplinarnych stanowiskach nauczyło mnie słuchania, oraz szacunku nie tylko do osób mocno technicznych (z których się wywodzę), ale i do tych, którzy pracują w działach marketingu, sprzedaży, czy przy przysłowiowych „słupkach od excela”.