Tomasz Kruk
O mnie
Od kilkunastu lat zajmuję się różnymi dziedzinami teleinformatyki, począwszy od składania komputerów, rozbudową i konserwacją multimedialnych sieci kablowych, gminnych bezprzewodowych sieci internetowych, cyfrowych sieci komórkowych, a obecnie rozwijam się w dziedzinie pisania i utrzymywania oprogramowania pracującego w sieci.
Pierwszy programistyczny komercyjny projekt mam za sobą, chciałbym zatrudnić się w firmie tworzącej oprogramowanie, lub sprzęt z oprogramowaniem, aby nauczyć się dobrych praktyk z tym związanych.
Za 5 lat widze siebie w charakterze IT solution architekta, ponieważ dobrze się czuję zarówno w kontakcie ze specjalistami jak i z użytkownikami końcowymi czy szeroko pojętym biznesem dla którego chciałbym tworzyć rozwiązania wspomagające ich pracę.
Technologie
Linux - 8/10
Mikrotik - 8/10
Python - 6/10
Elektrotechnika - 6/10
MySQL - 6/10
Docker - 5/10
Git - 5/10
Citrix Xen - 4/10
Embedded - 4/10
J.Angielski - 3/10 (B1)
(10/10 -> poziom ninja)
Kariera
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Obowiązki:​ ​ * ​ ​ Wdrożenie biblioteki cyfrowej. Bieżaca obsługa (helpdesk) dla pracowników biblioteki, oraz działu zbiorów dla niewidomych.​
Programista frontend w firmie ​FutureNet
Obowiązki: * Utrzymywanie środowiska deweloperskiego oraz produkcyjnego, wykonywanie kopii zapasowych, robienie dokumentacji Boardbest opartego na systemie Wordpress, wsparcie dla frontendów.
MVP​​ urządzenia​ do​ sterowania​ ​ obwodami​ ​ via​ ​ GSM
Obowiązki:​ ​ * ​ ​ Wykonanie​ ​ prototypu​ ​ oraz​ ​ napisanie​ ​ oprogramowania​ ​ (również części serwerowej)​ ​ urządzenia, które​ ​ odbiera​ ​ dane​ ​ z ​ ​ modułu​ ​ GPS​ ​ oraz​ ​ zdalnie​ steruje​ ​ obwodami elektrycznymi​ ​ w ​ ​ pojeździe​.
Rozwiązane problemy:​ ​ Odbiór danych ze sprzetowego modułu GPS, Zestawienie kanału komunikacyjnego z serwerem VPN (pptp) w celu zapewnienia zdalnego dostępu do urządzenia, Stworzenie mechanizmu czasowego przechowywania danych na urządzeniu podczas braku łaczności z serwerem, oraz ich późniejszego wysyłania (w osobnym wątku) po jej odzyskaniu, Obsługa sygnalizacji optycznej stanu urządzenia (diody LED), oraz sterowania obwodem elektrycznym wraz z separacją galwaniczną, Stworzenie mechanizmu magazynowania (mySQL) i prezentacji (php/JS) danych na mapie dostępnego poprzez stronę www. ​
Cliffside Technologies sp. z o.o. ​ Programista-Konstruktor
Obowiązki: * Wykonanie prototypu oraz napisanie oprogramowania urządzenia, które odbiera dane z modułu GPS oraz portu obd2 w samochodzie i wysyłanie je na serwer. * Użyte technologie: ​ Python​ , Linux, Rasberry Pi, Embedded, UART, JSON, PPTP.
Rozwiązane problemy:​ ​ Zasilanie oraz odbiór danych z samochodu poprzez interfejs OBD2, Konwersja napięcia zasilania z instalacji samochodowej do wartości odpowiedniej dla zastosowanych urządzeń,Odbiór danych ze sprzetowego modułu GPS, Zestawienie kanału komunikacyjnego z serwerem VPN (pptp) w celu zapewnienia zdalnego dostępu do urządzenia. ​
Netcom Jawor​ IT System Administrator (praca zdalna)
Obowiązki: * Projektowanie i budowa całej sieci: Topografia sieci, Wybór sprzętu, Routing-​ IP​ * Instalacja i przeglądy serwerów działających w systemie ​ Linux ​ , ​ Mikrotik ​ i ​ BSD ​* Projektowanie sieci radiowej (Wifi-Trunks) pomiędzy centralą a punktami wyniesionymi, 802.11a ​ (5GHz)
Czarnet Czarne (obecnie Vectra) - administrator-instalator
Obowiązki: Projektowanie sieci, budowa, rozbudowa, podłączanie i odłaczanie klientów, administracja routerami i serwerami, układanie i podpisywanie umów, konserwacja, usuwanie awarii.
Jarsat Gdańsk (obecnie Vectra) - konserwator sieci
Obowiązki: Budowa i rozbudowa sieci, podłączanie klientów, podpisywanie umów, konserwacja sieci, usuwanie awarii.
Publikacje
Zainteresowania

Moje zainteresowania są głównie techniczne, takie jak kolej, elektroenergetyka, elektronika, zaś z wiekiem interesuję się coraz bardziej naukami humanistycznymi takimi jak historia oraz psychologia.

Moje elektrotechniczne zainteresowania zaszczepił w mojej głowie mój tata, który pracował jako elektryk dla lasów państwowych. Potem zainteresowałem się elektroniką, ale z braku cierpliwości i/lub odpowiedniego mentora nie rozwinąłem tych zainteresowań bardziej. Wiedza i zapał wróciły w wieku dojrzałym, stąd projekty z pogranicza infromatyki oraz elektroniki.

Moje zainteresowania naukami humanistycznymi pojawiły się w dojrzałym wieku, jeśli chodzi o historię to wiek 20 począwszy od genezy dojścia Hitlera do władzy, wybuch, przebieg II wojny światowej, podział łupów po jej zakończeniu, oraz to co się działo potem i jakie ma przełożenie na dzień dzisiejszy.

Psychologia z kolei stawia pytania i próbuje udzielić odpowiedzi na wiele ciekawych pytań, jak się różni ludzie między sobą komunikują, jak otoczenie wpływa na postrzeganie świata oraz jak funkcjonuje człowiek w zależności od środowiska w jakim się znajduje.

Kontakt
Tomasz Kruk
+48 601061867
tomek@czarne.jarsat.pl