AI dla ludzi w spektrum autyzmu

Jak sztuczna inteligencja pomaga osobom w spektrum autyzmu ?

Sztuczna inteligencja (AI) może pomóc ludziom w spektrum autyzmu w różny sposób.

Oto kilka przykładów:

 1. Rozpoznawanie emocji: AI może pomóc osobom w spektrum autyzmu w rozpoznawaniu emocji innych ludzi. Analizuje mowy, gestów i mimiki twarzy. To może pomóc w lepszym zrozumieniu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 2. Terapia: AI może być stosowana do terapii osób z autyzmem, na przykład poprzez dostarczanie programów treningowych lub gier edukacyjnych. Gry te pomagają w rozwijaniu umiejętności społecznych i komunikacyjnych.
 3. Dostosowane programy edukacyjne: AI może pomóc w tworzeniu dostosowanych programów edukacyjnych dla dzieci z autyzmem. Programy te są skuteczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb.
 4. Wspomaganie komunikacji: AI może również pomóc w komunikacji z osobami z autyzmem. Dostarcza narzędzia, takie jak aplikacje do tłumaczenia mowy na tekst lub tekst na mowę.

Wszystkie te rozwiązania mają na celu pomóc ludziom w spektrum autyzmu w lepszym zrozumieniu świata wokół nich i poprawie ich jakości życia poprzez rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych.

Rozpoznawanie emocji

 1. Affectiva: Affectiva to platforma AI, która wykorzystuje kamery i mikrofony, aby analizować mimikę i głos użytkowników, a następnie rozpoznawać emocje. Można ją wykorzystać w aplikacjach do rozpoznawania emocji, marketingu, badaniach użytkowników i innych.
 2. Microsoft Azure: Microsoft Azure to platforma AI, która oferuje usługi rozpoznawania mowy i analizy tekstu do rozpoznawania emocji. Można ją wykorzystać w różnych aplikacjach, takich jak chatboty, analizy nastroju, badania rynku i wiele innych.
 3. IBM Watson: IBM Watson to platforma AI, która oferuje narzędzia do analizy danych i rozpoznawania emocji. Można ją wykorzystać w różnych zastosowaniach, takich jak analiza nastroju, badanie doświadczeń klientów, analiza wypowiedzi i wiele innych.
 4. Amazon Rekognition: Amazon Rekognition to usługa AI, która oferuje rozpoznawanie twarzy. Wykrywa emocje i analizuje obrazy. Można ją wykorzystać w różnych aplikacjach, takich jak analiza rynku. Pomaga wykrywać oszustwa, stosuje analizę wideo i wiele innych.

Terapia osób w spektrum autyzmu

 1. Proloquo2Go: Proloquo2Go to aplikacja na iPad, która oferuje alternatywne metody komunikacji dla osób z autyzmem. Aplikacja wykorzystuje system syntezatora mowy, aby pomóc użytkownikom w komunikacji. Można również dostosować ją do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Tworzenie programów edukacyjnych dla dzieci

 1. Rulai: Rulai to platforma AI, która oferuje narzędzia do tworzenia chatbotów i asystentów wirtualnych do edukacji i terapii dzieci z autyzmem. Platforma pozwala na dostosowanie interakcji i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika.
 2. Cognoa: Cognoa to platforma AI, która oferuje narzędzia do diagnozowania i leczenia dzieci z różnymi zaburzeniami, w tym z autyzmem. Platforma wykorzystuje interaktywne gry i ćwiczenia do rozwijania umiejętności społecznych, emocjonalnych i kognitywnych u użytkowników.

Wspomaganie komunikacji

 1. Proloquo2Go: Proloquo2Go to aplikacja na iOS, która umożliwia osobom z trudnościami językowymi komunikowanie się za pomocą graficznych symboli. Aplikacja wykorzystuje AI do przewidywania wyrazów i zdań, które użytkownik chce powiedzieć, co przyspiesza proces komunikacji.
 2. Predictable: Predictable to aplikacja na iOS, która umożliwia osobom z trudnościami językowymi i zaburzeniami mowy komunikowanie się. Stosuje predefiniowane frazy, słowa i symbole. Aplikacja wykorzystuje AI do przewidywania kolejnych słów i ułatwienia szybkiego wprowadzania tekstu.
 3. TippyTalk: TippyTalk to aplikacja, która umożliwia osobom z autyzmem komunikowanie się z innymi za pomocą obrazów. Użytkownik wysyła obraz do osoby, z którą chce się skomunikować. Odbiorca otrzymuje powiadomienie z tekstem odpowiadającym temu obrazowi.
 4. Speakprose: Speakprose to platforma AI, która pomaga osobom z zaburzeniami językowymi i mową poprzez trening i terapię mowy. Platforma wykorzystuje AI do dostosowywania programu terapii do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dostarcza ona narzędzi, które pomagają w treningu mowy.

Wszystkie te narzędzia oferują różne możliwości i funkcjonalności, więc warto sprawdzić, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.