Kariera

Administrator Netcom Jawor​ IT System (praca zdalna)

Obowiązki: * Projektowanie i budowa całej sieci: Topografia sieci, Wybór sprzętu, Routing-​ IP​ * Instalacja i przeglądy serwerów działających w systemie ​ Linux ​ , ​ Mikrotik ​ i ​ BSD ​* Projektowanie sieci radiowej (Wifi-Trunks) pomiędzy centralą a punktami wyniesionymi, 802.11a ​ (5GHz) * Skrypty wspomagające monitorowanie sieci

Technik Audio-Video – Reality Show Farma

Obowiązki: * Instalacja i uruchomienie kamer PTZ. Konfiguracja sieci teleinformatycznej do obsługi kamer.

Technik Audio-Video – Reality Show Warsaw Shore

Obowiązki: * Instalacja i uruchomienie kamer PTZ. Konfiguracja sieci teleinformatycznej do obsługi kamer. Testowanie autorskiego rozwiązania do przesyłania dźwięku.

Informatyk – Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Obowiązki:​ ​ * ​ ​ Wdrożenie biblioteki cyfrowej. Bieżaca obsługa (helpdesk) dla pracowników biblioteki, oraz działu zbiorów dla niewidomych.​

Programista – frontend w firmie ​FutureNet

Obowiązki: * Utrzymywanie środowiska deweloperskiego oraz produkcyjnego, wykonywanie kopii zapasowych, robienie dokumentacji Boardbest opartego na systemie WordPress, wsparcie dla frontendów.

Konstruktor​​ urządzenia​ do​ sterowania​ ​obwodami​ ​via​ ​GSM

Obowiązki:​ ​ * ​ ​ Wykonanie​ ​ prototypu​ ​ oraz​ ​ napisanie​ ​ oprogramowania​ ​ (również części serwerowej)​ ​ urządzenia, które​ ​ odbiera​ ​ dane​ ​ z ​ ​ modułu​ ​ GPS​ ​ oraz​ ​ zdalnie​ steruje​ ​ obwodami elektrycznymi​ ​ w ​ ​ pojeździe​.

Rozwiązane problemy:​ ​ Odbiór danych ze sprzetowego modułu GPS, Zestawienie kanału komunikacyjnego z serwerem VPN (pptp) w celu zapewnienia zdalnego dostępu do urządzenia, Stworzenie mechanizmu czasowego przechowywania danych na urządzeniu podczas braku łaczności z serwerem, oraz ich późniejszego wysyłania (w osobnym wątku) po jej odzyskaniu, Obsługa sygnalizacji optycznej stanu urządzenia (diody LED), oraz sterowania obwodem elektrycznym wraz z separacją galwaniczną, Stworzenie mechanizmu magazynowania (mySQL) i prezentacji (php/JS) danych na mapie dostępnego poprzez stronę www. ​

Programista-Konstruktor – Cliffside Technologies sp. z o.o. ​

Obowiązki: * Wykonanie prototypu oraz napisanie oprogramowania urządzenia, które odbiera dane z modułu GPS oraz portu obd2 w samochodzie i wysyłanie je na serwer. * Użyte technologie: ​ Python​ , Linux, Rasberry Pi, Embedded, UART, JSON, PPTP.

Rozwiązane problemy:​ ​ Zasilanie oraz odbiór danych z samochodu poprzez interfejs OBD2, Konwersja napięcia zasilania z instalacji samochodowej do wartości odpowiedniej dla zastosowanych urządzeń,Odbiór danych ze sprzetowego modułu GPS, Zestawienie kanału komunikacyjnego z serwerem VPN (pptp) w celu zapewnienia zdalnego dostępu do urządzenia. ​

Administrator-Instalator – Czarnet Czarne (obecnie Vectra)

Obowiązki: Projektowanie sieci, budowa, rozbudowa, podłączanie i odłaczanie klientów, administracja routerami i serwerami, układanie i podpisywanie umów, konserwacja, usuwanie awarii.

Konserwator sieci – Jarsat Gdańsk (obecnie Vectra)

Obowiązki: Budowa i rozbudowa sieci, podłączanie klientów, podpisywanie umów, konserwacja sieci, usuwanie awarii.