Stack technologiczny

Tomasz Kruk – sieciowiec

Elektrotechnika:

 • Obwody niskonapięciowe
 • Arduino
 • ESP8266/32
 • Moduły
 • Zasilanie
 • Automatyka budynkowa

Sieci teleinformatyczne:

 • Linux (Debian, Ubuntu)
 • Wirtualizacja sprzetowa (Proxmox,Citrix,Hyper-V)
 • Docker
 • WordPress
 • Wireguard
 • IPSec
 • PPTP
 • EoIP
 • Mikrotik
 • Ubiquiti

Software development:

 • Python
 • Javascript
 • Nativescript-vue
 • HTML
 • MYSQL
 • MariaDB
 • Apache
 • Nginx
 • git
 • Android