Jugosławia 2.0

Trzy scenariusze rozpadu Rosji po przegranej wojnie z Ukrainą

Przegrana wojny z Ukrainą to dla Rosji zły, ale jednocześnie całkiem realny scenariusz. Mieszanka narodów, z jakich składa się Federacja Rosyjska funkcjonujących w jednym państwie to recepta na konflikt. Mieliśmy już taką sytuację w Jugosławi na początku lat, a historia lubi się powtarzać.

Konflikty etniczne, zbrojne a może demokratyzacja i powszechny dobrobyt ?

Konflikty etniczne i separatystyczne

W przypadku rozpadu Rosji na mniejsze państwa, można się spodziewać powstania różnych ruchów separatystycznych. Ruchy separatystyczne będą dążyć do utworzenia niepodległych państw. Mogą to być kraje o wyraźnie odrębnych kulturach, takie jak Czeczenia czy Tuwa.Mogą być to też mniejszości narodowe zamieszkujące w Rosji, takie jak Tatarzy, Czuwasze czy Baszkirzy.

Te ruchy separatystyczne mogą prowadzić do konfliktów etnicznych i wojen domowych. Mogłoby to skutkować destabilizacją regionu i poważnym kryzysem humanitarnym.

Konflikty zbrojne w wyniku rozpadu Rosji

Rosja jest jednym z największych państw na świecie i posiada znaczne zasoby surowców naturalnych. Posiada również bogate złoża ropy naftowej i gazu ziemnego.

Jeśli doszłoby do rozpadu Rosji, kraje te mogłyby walczyć o kontrolę nad zasobami naturalnymi i terytoriami. Mogłoby to prowadzić do konfliktów zbrojnych między nowymi państwami. Dodatkowo, sąsiadujące kraje takie jak Chiny, Japonia czy Niemcy, mogłyby próbować wykorzystać sytuację. Uzyskałyby one korzyści z kryzysu w Rosji, co również mogłoby prowadzić do konfliktów.

Demokratyzacja i rozwój gospodarczy

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich scenariuszy, upadek Rosji i rozpad na mniejsze państwa może skłonić do demokratyzacji i rozwój gospodarczy.

Wspólnoty lokalne i regiony mogłyby zdobyć większą kontrolę nad swoim losem i pracować na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. Przy odpowiednim wsparciu międzynarodowym, kraje te mogłyby uniezależnić się od importu i zwiększyć swoje zasoby surowców naturalnych poprzez lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów.t

To mogłoby prowadzić do rozwoju nowych demokratycznych państw, z równie silnymi relacjami z innymi państwami na świecie.

Wnioski

Rozpad Rosji to dla Polski czy Ukrainy dobry, ale dla reszty świata zły scenariusz rozwoju przyszłych wydarzeń. Różnorodność etniczna i kulturowa to może być bomba, wybuchu której skutku nie znamy. Wbrew pozorom trzymający obecnie władzę, neobolszewicka partia Jedna Rosja chronią przed scenariuszem rozpadu Rosji.