Sztuczna inteligencja

Co to jest ?

Sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence, AI) to dziedzina informatyki zajmująca się tworzeniem systemów komputerowych, które są zdolne do wykonywania zadań, które normalnie wymagałyby inteligencji ludzkiej, takich jak rozwiązywanie problemów, uczenie się, przetwarzanie języka naturalnego, rozpoznawanie obrazów czy podejmowanie decyzji.

W skrócie, sztuczna inteligencja polega na tworzeniu komputerowych algorytmów i systemów, które pozwalają na zautomatyzowanie i inteligentne rozwiązywanie problemów, z którymi zwykle zmagają się ludzie. Systemy sztucznej inteligencji mogą korzystać z różnych technik, takich jak uczenie maszynowe, sieci neuronowe, przetwarzanie języka naturalnego i wiele innych, aby nauczyć się rozpoznawać wzorce, klasyfikować dane, przewidywać wyniki i podejmować decyzje.

Sztuczna inteligencja jest coraz powszechniej stosowana w różnych dziedzinach, takich jak medycyna, przemysł, finanse, a nawet sztuka czy rozrywka. Przykłady zastosowań sztucznej inteligencji to m.in. systemy rekomendacyjne w serwisach internetowych, autonomiczne pojazdy, chatboty, roboty przemysłowe czy systemy diagnozowania chorób.

Rodzaje sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja (AI) może być podzielona na kilka rodzajów, w zależności od sposobu jej funkcjonowania i realizacji zadań. Poniżej przedstawiam kilka przykładowych rodzajów sztucznej inteligencji:

  1. Sztuczna inteligencja słaba (ang. weak AI) – to rodzaj sztucznej inteligencji, który został stworzony do wykonywania konkretnych zadań w określonym kontekście. Tego rodzaju AI nie jest w stanie nauczyć się czegoś nowego ani wykorzystać wiedzy z jednej dziedziny w innej. Przykłady to systemy do rozpoznawania mowy, rekomendacyjne w serwisach internetowych czy chatboty.
  2. Sztuczna inteligencja silna (ang. strong AI) – to rodzaj sztucznej inteligencji, który jest w stanie myśleć i uczyć się tak samo jak człowiek. Tego rodzaju AI jest jeszcze tylko w sferze teoretycznej i jest jednym z głównych celów badań w dziedzinie sztucznej inteligencji.
  3. Uczenie maszynowe (ang. machine learning) – to rodzaj sztucznej inteligencji, w której algorytm jest w stanie nauczyć się na podstawie danych, bez konieczności konkretnego programowania. Uczenie maszynowe można podzielić na uczenie nadzorowane, nienadzorowane i ze wzmocnieniem.
  4. Sieci neuronowe (ang. neural networks) – to rodzaj sztucznej inteligencji, który naśladuje działanie ludzkiego mózgu i jego neuronów. Sieci neuronowe pozwalają na rozpoznawanie wzorców i przewidywanie wyników.
  5. Przetwarzanie języka naturalnego (ang. natural language processing, NLP) – to rodzaj sztucznej inteligencji, który pozwala na analizę, rozumienie i generowanie języka naturalnego. NLP jest wykorzystywane m.in. w systemach automatycznego tłumaczenia, chatbotach czy systemach automatycznej analizy tekstu.
  6. Robotyka – to dziedzina łącząca sztuczną inteligencję i robotykę. Roboty wyposażone w sztuczną inteligencję są w stanie nauczyć się wykonywania zadań, np. przemieszczania się, manipulowania obiektami czy rozpoznawania otoczenia.